Kontakt

Z członkami zespołu LuaGL kontakt bezpośredni poprzez profile na http://sourceforge.net .

Kontakt po polsku i angielsku:
Grzegorz Wierzowiecki
Joachim Bartosik

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.